Relax Dubá

Ubytovací a storno podmínky pobytu

1. Zaplacením rezervačního poplatku (70 nebo 100% ceny) se klient zavazuje nastoupit pobyt a uhradit na místě při příjezdu i zbylou část platby vč. rekreačního poplatku i dalších objednaných služeb (parkování v objektu, pobyt se zvířetem), případně i nedoplatek vzniklý v případě zrušení rekreace (viz bod 3. storno podmínky). Nástup na rekreaci probíhá v sobotu po 15,00, vyklizení apartmánu v sobotu do 10,00 hodin.

2. V případě, že klient nebude moci z nějakých důvodů nastoupit na dovolenou, má právo svůj termín podstoupit náhradníkům, které si sám sežene, o čemž je povinen předem písemně informovat poskytovatele ubytování (info@relaxduba.cz)

3. Klient má rovněž právo před nástupem pobytu písemně zrušit rezervaci . Pokud klient odstoupí od rezervace pobytu je povinen uhradit následující storno-poplatky:

  • 90 a více dnů před příjezdem = poplatek 0 % z ceny ubytování
  • 89 – 60 dnů před příjezdem = poplatek 30 % z ceny ubytování
  • 59 – 30 dnů před příjezdem = poplatek 50 % z ceny ubytování
  • 29 – 15 dnů před příjezdem = poplatek 70 % z ceny ubytování
  • 14 a méně dnů před příjezdem = poplatek 100 % z ceny ubytování

4. Při určení počtu dnů pro výpočet storno-poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování pobytu.

5. Pokud je storno poplatek menší než-li je již zaplacená záloha či celková platba, rozdíl je klientovi vrácen převodem zpět na bankovní účet.

6. Pokud je storno poplatek větší než-li je již zaplacená záloha, je klient povinen na základě zaslané faktury uhradit poskytovateli ubytování rozdíl v ceně převodem na jeho banovní účet.


<<< zpět na ceník

<<< zpět na rezervační formulář