Relax Dubá

Pěší turistika

Skalní zřícenina Čap s vyhlídkou do kraje: Nedaleko Tuháně  je možné nalézt zbytky hradu Čap. Z hradu se mnoho nedochovalo, ale přenádherný rozhled z tohoto místa určitě stojí za to.

Skalní městečko Dražejov s mnoha zajímavými skalními útvary: Jsou zde stavení a památky lidové architektury a na návsi zůstala zachována barokní kaple Jana Nepomuckého z roku 1767.

Nedvězí s kruhovým vyhlídkovým bodem I. řádu: Jen kousek od Dražejova je možno z výšky 456 m n.m. shlédnout jednu třetinu Čech. 

Vrátenská rozhledna: Nachází se těsně pod vrcholem trachytového vrchu Vrátenská hora v Polomených horách ve výšce 508 m n.m., cca. 4,5 km S od Mšena.